SÅGKLINGAN 1 FÖR UTV. TILL SELF STORAGE

19 juni 2023

Förvärv av 4 200 m2 vilket utvecklades till en nyproduktion av Self Storage 600 förråd (Selstore AB)