KOPPARLUNDEN I VÄSTERÅS

19 juni 2023

Förvärv av industrifastighet om 26 000 kvm i Kopparlunden Västerås av Outokumpo Copper.