45 STUDENTLÄGENHETER, VÄSTERÅS

19 juni 2023

Förvärv av mark från Västerås stad. Nyproduktion Nybergska huset med 45 studentbostäder.