17 000 BTA I TÄBY

19 juni 2023

KopparCronan avyttrar i Täby ca 17 000m2 BTA till Balder och 4:e AP fonden. KopparCronan ansöker om planändring vid Täby centrum. Fastighetens strategiska läge i nära anslutning till service och kommunikationer gör den utmärkt för exploatering med bostäder. Vi har för avsikt att arbeta med grön resplan samt bereda utrymme för olika boendeformer – hyresrätt, bostadsrätt, boende för unga och äldre samt mindre vårdboenden.