Kopparlunden i Västerås

Förvärv av industrifastighet om 26 000 kvm i Kopparlunden Västerås av Outokumpo Copper.
KopparCronan Krona symbol

Box 70396,
107 24 Stockholm
Besök:
WTC Klarabergsviadukten 70 D

Fakta och bilder

5a37ca5da3e4160001e55316_lage
Läge
Metallverksgatan 1-13, Västerås
5a37d036d8f1660001be3092_yta
Yta
42 178 kvm
5a37d7b15085cc0001bbc8f7_beteckning
Beteckning
Verkstaden 20
5a37cf1beb607c0001c75004_byggar
Byggår
1920 - 1930
5a37d4e71eac9e0001a72151_forvarv_kopparcronan_v2
Förvärvsår
2004