45 Studentlägenheter, Västerås

Förvärv av mark från Västerås stad. Nyproduktion Nybergska huset med 45 studentbostäder.
KopparCronan Krona symbol

Box 70396,
107 24 Stockholm
Besök:
WTC Klarabergsviadukten 70 D

Fakta och bilder

5a37ca5da3e4160001e55316_lage
Läge
Vitmåragatan
5a37d036d8f1660001be3092_yta
Yta
2 130 kvm
5a37d7b15085cc0001bbc8f7_beteckning
Beteckning
Gökärten 5
5a37cf1beb607c0001c75004_byggar
Byggår
1999
5a37d4e71eac9e0001a72151_forvarv_kopparcronan_v2
Förvärvsår
1999