17 000 BTA i Täby

KopparCronan avyttrar i Täby ca 17 000m2 BTA till Balder och 4:e AP fonden. KopparCronan ansöker om planändring vid Täby centrum. Fastighetens strategiska läge i nära anslutning till service och kommunikationer gör den utmärkt för exploatering med bostäder. Vi har för avsikt att arbeta med grön resplan samt bereda utrymme för olika boendeformer - hyresrätt, bostadsrätt, boende för unga och äldre samt mindre vårdboenden.

Box 70396,
107 24 Stockholm
Besök:
WTC Klarabergsviadukten 70 D

Fakta och bilder

5a37ca5da3e4160001e55316_lage
Läge
Täby
5a37d036d8f1660001be3092_yta
Yta
17 000 kvm
5a37d7b15085cc0001bbc8f7_beteckning
Beteckning
-
5a37cf1beb607c0001c75004_byggar
Byggår
-
5a37d4e71eac9e0001a72151_forvarv_kopparcronan_v2
Förvärvsår
-