BESQABS HUVUDKONTOR OCH POSTTERMINAL

19 juni 2023

KopparCronan investerar 48 MSEK och förvärvar de två fastigheterna Fuxen 5 och Fuxen 7 på Kemistvägen i Täby. Säljare är bolaget Besqab. Fastigheterna används som kontors- och logistiklokaler. Fuxen 7 är idag Besqabs huvudkontor, Besqab har samtidigt tecknat ett nytt 5-årigt hyresavtal med KopparCronan. Fuxen 5 används som postterminal. Fastigheterna ligger ca. 900 m från Täby centrum och 400 m från Täby galoppbana