76 HYRESRÄTTER I KARLSTAD

19 juni 2023

Förvärv av ytterligare 16 lägenheter i Karlstad till ett bestånd av totalt 76st hyresrätter och 4st verksamhetslokaler. Ambitionen är att vi ska nå ca 200st hyresrätter i Karlstad fram till 2020.