5 300 KVM PROJEKTFASTIGHET I VÄSTERÅS

19 juni 2023

KopparCronan förvärvar vakant fastighet på 5 300 kvm med kontor och lager på ängsgärdet i Västerås.